Πτυχία
Open Water Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης 1ου επιπέδου Open Water Diver

Ο πρώτος και πιο σημαντικός κύκλος μαθημάτων αυτόνομης κατάδυσης. Σε αυτό το στάδιο θα αναπτύξετε γνώσεις, ικανότητες, συνήθειες και δεξιότητες που θα διαμορφώσουν εφ’όρου ζωής την καταδυτική σας συμπεριφορά.

Ο κύκλος των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένα νερά και καταδύσεις σε ανοικτή θάλασσα. Η εκπαίδευση διαρκεί 5-6 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός που θα χρειαστείτε κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης βιβλίο ή cd θεωρίας, βιβλιάριο καταδύσεων, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να καταδύεστε μέχρι το βάθος των 21 μέτρων, να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε εξοπλισμό όπως και να συμμετάσχετε σε καταδυτικές εκδρομές παγκοσμίως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Ελάχιστη ηλικία 12 ετών.(Junior)
- Ιατρική βεβαίωση.
- Στοιχειώδης γνώσεις κολύμβησης
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου / Advanced open water diver
- Παροχέας πρώτων βοηθειών / Diver first aid
- Αυτοδύτης υπεροξυγονομένων μιγμάτων / EANx Diver
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties
Advanced open water Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου Advanced open water diver

Το 2ο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σχεδιασμένο για να συμβάλει στην εξέλιξη της ικανότητας των αυτοδυτών 1ου επιπέδου να σχεδιάζουν και να εκτελούν καταδύσεις, αποκτώντας περισσότερη εμπειρία. Αποσκοπεί στην βελτιοποίηση του αυτοδύτη μέσω της απόκτησης εμπειρίας σε καταδύσεις ειδικού αντικειμένου.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και 5 καταδύσεις διαφορετικών ειδικοτήτων. Με ειδικότητες όπως: βαθιά κατάδυση, υ/β προσανατολισμός, έρευνα, διάσωση αυτοδύτη, ναυαγιοκατάδυση, νυχτερινή, είναι ένα απ’τα πολύ ενδιαφέροντα σχολεία και διαρκεί 3-5 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο ο αυτοδύτης πιστοποιείται να καταδύεται σε βάθη εώς 30μ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη 1ου επιπέδου (OWD)
- Ελάχιστη ηλικία 12 ετών.(Junior)
- Ιατρική βεβαίωση
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Παροχέας πρώτων βοηθειών / Diver first aid
- Παροχέας οξυγόνου/ Oxygen Provider
- Αυτοδύτης υπεροξυγονομένων μιγμάτων / EANx Diver
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties
Diver First Aid
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Παροχέας Πρώτων Βοηθειών Diver First Aid

Το σχολείο αυτό παρέχει εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Επίσης εξάσκηση στην αντιμετώπιση επειγόντων καταδυτικών περιστατικών και άλλων τραυματισμών και ασθενειών που μπορεί να συναντήσουμε σε οποιονδήποτε χώρο, αλλά και πρόληψη και διαχείριση των περιστατικών αυτών.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση (πχ. εξάσκηση ΚΑΡΠΑ σε πλαστική κούκλα) στην ξηρά. Διαρκεί 2 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου, cd θεωρίας , πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να παρέχετε Α΄ βοήθειες και η γνώση παροχής Α΄ βοηθειών μπορεί να σώσει την ζωή κάποιου συνανθρώπου μας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Παρά το ότι, το σχολείο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαιδευτική εξέλιξη του αυτοδύτη στα ανώτερα επίπεδα, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος αυτοδύτης για να παρακολουθήσει το σχολείο αυτό.
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Παροχέας οξυγόνου/ Oxygen Provider
Oxygen Provider
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Παροχέας Οξυγόνου Oxygen Provider

Σχολείο εκπαίδευσης στην χρήση και παροχή οξυγόνου σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο νερό και αφορούν όχι μόνο αυτοδύτες αλλά και κολυμβητές και ελεύθερους δύτες.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση. Διαρκεί μία ημέρα και γίνεται συνήθως μαζί με το σχολείο Α΄ βοηθειών.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Η παροχή οξυγόνου σε οποιοδήποτε ατύχημα που συμβαίνει στο νερό θεωρείται απαραίτητη γι’αυτό και κάνει το σχολείο αυτό αναγκαίο ειδικά για αυτοδύτες. Επίσης είναι απαραίτητο εφόδιο γι’αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Καμμία
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Αυτοδύτης Διασώστης / Rescue Diver
Rescue Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης Διασώστης Rescue Diver

Το σχολείο είναι σχεδιασμένο για να συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης του αυτοδύτη και να σας διδάξει πώς να προλαμβάνετε, αποτρέπετε αλλά και να αντιμετωπίζετε επικίνδυνα περιστατικά που μπορεί να συμβούν στην επιφάνεια της θάλασσας ή υποβρυχίως κατά την διάρκεια αυτόνομης, ελεύθερης κατάδυσης ή και κολύμβησης.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία , πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένα νερά και ανοικτή θάλασσα. Η εκπαίδευση διαρκεί 7-8 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα. Tο σχολείο αυτό σε συνδυασμό με το Α΄ βοηθειών και Παροχέα οξυγόνου ενισχύει τον ερασιτέχνη αυτοδύτη στον τομέα της ασφάλειας , διάσωσης και παροχής βοήθειας προς τον συνάνθρωπο του.
Επίσης προετοιμάζει τον αυτοδύτη για το επόμενο σχολείο που είναι Συνοδός οδηγός αυτοδυτών (Divemaster) και είναι το πρώτο βήμα προς τον επαγγελματικό τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη προχωρημένου επιπέδου (AOWD)
- Πιστοποίηση Παροχέα Πρώτων Βοηθειών
- Πιστοποίηση Παροχέα Οξυγόνου
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.
- Τουλάχιστον 10 καταδύσεις καταγεγραμμένες μετά από την απόκτηση του πιστ/κου 1ου επιπέδου (OWD)
- Ιατρική βεβαίωση
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Συνοδός , οδηγός αυτοδυτών / Divemaster
- Αυτοδύτης υπεροξυγονομένων μιγμάτων / EANx Diver
- Ειδικότητες (π.χ. φωτογραφία) / Specialties
Speciality Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης Ειδικοτήτων Specialty Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει εκπαίδευση σε συγκεκριμένες υποβρύχιες δραστηριότητες (π.χ. φωτογραφία) , στη χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού (π.χ.στεγανή στολή ή πυξίδα) ή σε καταδύσεις σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έλαβε εκπαίδευση ο αυτοδύτης (π.χ. νυχτερινή κατάδυση).
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και 3-5 καταδύσεις ανάλογα με την ειδικότητα. Διαρκεί 2-4 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείται να εκτελείται καταδύσεις πάνω στο αντικείμενο που επιλέξατε με άνεση και ασφάλεια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη τουλάχιστον 1ου επιπέδου (OWD)
- Τουλάχιστον 15 ετών
EANx Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης εμπλουτισμένου αέρα Nitrox EANx Diver

Σχολείο που εκπαιδεύει τους ήδη πιστοποιημένους αυτοδύτες , στην χρήση αναπνεύσιμου μίγματος εμπλουτισμένου με οξυγόνο , το οποίο παρέχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι του αέρα , σε καταδύσεις που ήδη οι αυτοδύτες έχουν εκπαιδευτεί να πραγματοποιούν.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία πρακτική εξάσκηση στην ξηρά και χρήση μίγματος στην θάλασσα κατά την διάρκεια κατάδυσης. Διαρκεί 2 εώς 3 ημέρες. Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και χρήση εξοπλισμού. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Το σχολείο πιστοποιεί τους μαθητευόμενους στην χρήση μίγματος εμπλουτισμένου με οξυγόνο 22 – 40% σε καταδύσεις με μέγιστο βάθος , αυτό που τους επιτρέπει το προηγούμενο επίπεδο πιστοποίησης τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου εμπλουτισμένου αέρα Nitrox
- Advanced EANx Diver
Advanced EANx Diver
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix

Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου
εμπλουτισμένου αέρα Nitrox
Advanced EANx Diver

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να διευρύνει τις γνώσεις των δυτών στη χρήση μιγμάτων ΕΑΝx με το μίγμα βυθού να μην ξεπερνάει την αναλογία 40% σε περιεκτικότητα οξυγόνου και το μίγμα αποσυμπίεσης σε κάθε πιθανή αναλογία, εξασφαλίζοντας πλεονεκτήματα και ασφάλεια και σε καταδύσεις εκτός των ορίων κατάδυσης δίχως  αποσυμπίεση.
Η εκπαίδευση διαρκεί 6-8 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και τουλάχιστον 4 καταδύσεις .
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, τα μίγματα , cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Τελειώνοντας το σχολείο ο αυτοδύτης πιστοποιείται να καταδύεται σε βάθη εώς 42μ. ,σε καταδύσεις
με στάσεις αποσυμπίεσης , χρησιμοποιώντας μίγματα ΕΑΝx βυθού έως 40%  και αποσυμπίεσης έως 100%  σε μέγιστη μερική πίεση 1,5bar.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη προχωρημένου επιπέδου (AOWD) και 50 καταδύσεις καταγεγραμμένες
- Πιστοποίηση αυτοδύτη προχωρημένου επιπέδου (AOWD), εμπλουτισμένου αέρα Nitrox (EANx Diver) και 30 καταγεγραμμένες καταδύσεις.
- Ελάχιστη ηλικία 15 ετών με έγκριση κηδεμόνα ή 18 χωρίς.
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Αυτοδύτης τεχνικής κατάδυσης / Technical Diver
- Αυτοδύτης κατάδυσης Normoxic Trimix / Normoxic Trimix Diver
- Αυτοδύτης κατάδυσης με κλειστό κύκλωμα αναπνοής / C.C.R Diver
DiveMaster
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Συνοδός, οδηγός αυτοδυτών Divemaster

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων αρχηγού, οδηγού κατάδυσης και βοηθού εκπαιδευτή. Το σχολείο αυτό είναι το πρώτο βήμα του ερασιτέχνη αυτοδύτη στον επαγγελματικό τομέα.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία ,ασκήσεις σε περιορισμένα νερά , 3 καταδύσεις σε ρόλο βοηθού εκπαιδευτή , 3 καταδύσεις σε ρόλο αρχηγού κατάδυσης, αναβάθμιση διαδικασιών έρευνας και διάσωσης και διαρκεί 10-15 ημέρες.
Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και η χρήση εξοπλισμού κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.
Τελειώνοντας το σχολείο ο αυτοδύτης μπορεί να καταδύεται εώς 39μ. Επίσης θα είναι σε θέση να σχεδιάζει οργανώνει και να εκτελεί καταδύσεις για τον εαυτό του ή για άλλους αυτοδύτες , με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Όπως και να οργανώνει και εκτελεί διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης και διάσωσης σε συνθήκες όμοιες με αυτές που έλαβε εκπαίδευση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
- Πιστοποίηση αυτοδύτη διασώστη / Rescue Diver
- Τουλάχιστον 60 καταγεγραμμένες καταδύσεις
- Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
Πιθανά επόμενα σχολεία:
- Εκπαιδευτής αυτοδυτών / Open Water Instructor
- Αυτοδύτης υπεροξυγονομένων μιγμάτων / EANx Diver
Μείκτης αερίων
EANx Gas Blender
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Μείκτης αερίων
EANx Gas Blender


Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση στον ασφαλή χειρισμό συστημάτων που διαρρέονται με οξυγόνο και στην προετοιμασία αναπνεύσιμων μιγμάτων ΕΑΝx και Trimix.

Η εκπαίδευση διαρκεί 1-2 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση στην προετοιμασία και ανάλυση μιγμάτων.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, cd θεωρίας, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να παράγετε μίγματα Trimix και ΕΑΝx από 22% – 100% με την χρήση συστήματος συνεχόμενης ροής και απλής μετάγγισης από φιάλη οξυγόνου ή και με αντλία οξυγόνου (booster).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Πιθανά επόμενα σχολεία:
Εκπαιδευτής αυτοδυτών
Open Water Instructor
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Εκπαιδευτής αυτοδυτών
Open Water Instructor


Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να εκπαιδεύει τους Divemaster και να τους προάγει σε εκπαιδευτές.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στα προγράμματα της IANTD , ασκήσεις σε περιορισμένα νερά , διαδικασία έρευνας και διάσωσης ,επίσης πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή οξυγόνου και διαρκεί 7-10 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση , cd θεωρίας και αφού ο εκπαιδευόμενος τελειώσει επιτυχώς , πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να διδάσκει τα προγράμματα Snorkel Skin Diver , Open Water Free Diver , Open Water Diver , Advanced Open Water , First Aid , O2 Provider , Rescue Diver (μετά από κάποια προγράμματα Divemaster).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • Πιστοποίηση IANTD Divemaster ή αντίστοιχο.
 • Τουλάχιστον 100 καταγεγραμμένες καταδύσεις , 15 από 27μ.-39μ.
 • Να έχει συμμετάσχει ως βοηθός σε τουλάχιστον ένα σχολείο OWD και ένα AOWD.
 • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
 • Πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή Ο2 και Rescue.


Πιθανά επόμενα σχολεία:
 • Εκπαιδευτής EANx.
Εκπαιδευτής αυτοδυτών 1ο επίπεδο / μεταφορά από άλλο οργανισμό
Open Water Instructor crossover
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Εκπαιδευτής αυτοδυτών 1ο επίπεδο / μεταφορά από άλλο οργανισμό
Open Water Instructor crossover


Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει πιστοποιημένους εκπαιδευτές από άλλο οργανισμό στον οργανισμό της IANTD.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας στα προγράμματα της IANTD , ασκήσεις σε περιορισμένα νερά , διαδικασία έρευνας και διάσωσης , επίσης πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή οξυγόνου και διαρκεί 4-6 ημέρες.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση , cd θεωρίας , πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να διδάσκει τα προγράμματα Snorkel Skin Diver , Open Water Free Diver , Open Water Diver , Advanced Open Water , First Aid , O2 Provider , Rescue Diver (μετά από κάποια προγράμματα Divemaster).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Πιστοποίηση ως εκπαιδευτής εν’ ενεργεία από άλλο οργανισμό.
 • Τουλάχιστον 110 καταγεγραμμένες καταδύσεις.
 • Να έχει συμμετάσχει ως βοηθός σε τουλάχιστον ένα σχολείο OWD και ένα AOWD.
 • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
 • Πιστοποίηση σε Α΄ βοήθειες , παροχή Ο2 ή να έχει πιστοποιηθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Πιθανά επόμενα σχολεία:
 • Εκπαιδευτής EANx
Αυτοδύτης συσκευής ανακύκλωσης αερίου
Closed Circuit Rebreather diver (Sentinel mod1)
IANTD IAND rebreathers Scuba Dive Training Agency Nitrox EANx Trimix
Αυτοδύτης συσκευής ανακύκλωσης αερίου
Closed Circuit Rebreather diver (Sentinel mod1)


Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εκπαιδεύει δύτες στην ασφαλή χρήση των τελευταίας τεχνολογίας συσκευών ανακύκλωσης αερίου . Σε αυτό το στάδιο θα αναπτύξετε γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση της συγκεκριμένης συσκευής (VR Sentinel).

Ο κύκλος των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένα νερά και καταδύσεις σε ανοικτή θάλασσα (τουλάχιστον 500΄). Η εκπαίδευση διαρκεί 8-10 ημέρες ή και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο.

Στην τιμή του σχολείου περιλαμβάνεται η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός (κατόπιν συνεννόησης) που θα χρειαστείτε κατά την διάρκεια του σχολείου. Επίσης βιβλίο ή cd θεωρίας, βιβλιάριο καταδύσεων, πτυχίο τοίχου και κάρτα.

Τελειώνοντας το σχολείο θα μπορείτε να καταδύεστε μέχρι το βάθος των 39 μέτρων με την συγκεκριμένη συσκευή Sentinel της VR .

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.
 • Ιατρική βεβαίωση.
 • Να έχει συμμετάσχει ως βοηθός σε τουλάχιστον ένα σχολείο OWD και ένα AOWD.
 • Αυτοδύτης προχωρημένου επιπέδου εμπλουτισμένου αέρα Nitrox / Advanced EANx diver