με μιά ματιά
είδη αλιείας

Αγκιστρια, καλαμαριέρες, αγκίστρια με νήμα, παραγάδια, πετονιές, νήματα, αόρατες πετονιές, ηλεκτρικές καθετές, τεχνητά δολώματα και άλλα σας περιμένουν στον νέο ανανεωμένο χώρο μας με είδη αλιείας που καλύπτει όλα τα είδη ψαρέματος από ακτή και σκάφος.